SDR-Leeuwarden

TERUG HOME

Jupiter ontvangen-1

decametrisch
Uit onderzoek bleek dat de radio-emissie van Jupiter gaat van 5 Mhz tot 39,5 MHz, de hoogste intensiteit zit tussen de 18 MHz tot 20 MHz. De frequentie 5 tot 40 MHz heeft golflengtes van 60 meter tot 7,5 meter, daarom word de Jupiter radio-emissie ook wel decametrisch genoemd van decameter. De radio-emissie is niet constant maar is alleen te meten gedurende bepaalde momenten, een emissie word ook wel "radio-storm" genoemd. Een storm kan 5 minuten duren maar kan ook enkele uren duren. Na nog veel onderzoek bleek dat Jupiter niet in alle richting radio-golven de ruimte inslingerd maar dat het een straal is die alleen in een bepaalde richting wordt gestuurd vergelijkbaar als een pulsar.
Omdat Jupiter een gasplaneet is en het oppervlak van Jupiter met verschillende snelheden draait was het moeilijk om de juiste lokatie van de bronnen te bepalen. Het bleek al snel dat de radiobronnen een andere rotatiesnelheid hebben dan het oppervlak. De radiobronnen hebben een opvallend stabiele, constante rotatie snelheid dat in tegenstelling tot de rest van de planeet.

De onderzoekers kwamen er tevens achter, na het analyseren van jarenlang opgenomen data, dat de maan Io van grote invloed is op de intensiteit (de sterkte) van de radio-emissies.

Het merendeel van de radiogolven van Jupiter zijn gepolariseerd. Deze ontdekking verteld ons iets over de oorzaak van de polarisatie en de omstandigheden bij de bron en in de ruimte waar de radiogolven doorheen gaan tussen Jupiter en de Aarde. Gepolariseerde radiogolven betekend dat waar deze golven vandaan komen of doorheen gaan er een magnetisch veld aanwezig moet zijn. Deze kennis was een van de eerste aanwijzingen dat Jupiter een magnetisch veld heeft.
Wetende dat Jupiter heeft een magnetisch veld heeft en wetende dat de radio "momenten" op zeer constante momenten worden uitgezonden kunnen we de conclusie trekken dat de radiobronnen waarschijnlijk met hetzelfde tempo draaien als de kern van Jupiter waar het magnetisch veld wordt opgewekt.

Coördinatensysteem
Het coördinatensysteem van Jupiter is anders dan wat er op Aarde gebruikt wordt. Omdat Jupiter een grote gasbol is en het oppervlak van Jupiter met verschillende snelheden draait is het niet mogelijk om te werken met 1 vast coördinatenstelsel. Voor Jupiter worden 3 coördinatenstelsels gebruikt, systeem 1, systeem 2 en systeem 3.
  • Systeem 1 is gekoppelt aan de rotatiesnelheid van Jupiters evenaar en loopt van 10°N to 10°S en heeft de snelste rotatiesnelheid van 9uur 50min 30.0sec.
  • Systeem 2 is gekoppelt aan de rotatiesnelheid van de gebieden buiten de 10°N to 10°S en kent een rotatiesnelheid van 9uur 55min 40.6sec.
  • Systeem 3 is ontwikkeld door radioastronomen en is gekoppelt aan het magnetisch veld van Jupiter en kent een rotatiesnelheid van 9uur 55min 29.715sec, systeem 3 is het officiële coördinatenstelsel.

CML
CML staat voor Centraal Meridian Longitude. Net als de aarde is verdeeld in denkbeeldige lengtegraad en breedtegraad lijnen, is dat ook bij Jupiter. Vergeet niet dat de lengtegraad lijnen lopen van het noorden naar het zuiden en de breedtegraad lijnen lopen parallel aan de evenaar.
Met de CML op Jupiter weten waarnemers op Aarde welk deel van de planeet wordt bekeken tijdens een observatie.
Het systeem dat nu gebruikt wordt door astronomen is System 3. Dit systeem maakt gebruik van het magnetische veld van Jupiter in tegenstelling tot het zichtbare wolktoppen bijde andere systemen. De reden dat er is gekozen voor het magnetische veld van Jupiter in plaats van het zichtbare wolktoppen is dat het magnetische veld constant draait met dezelfde snelheid. Het geeft een draaisnelheid.

Bronvermelding:

http://radiojove.gsfc.nasa.gov

http://www.universetoday.com/23914/rotation-of-jupiter/

http://www.spaceacademy.net.au/spacelab/projects/jovrad/jovrad.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Jupiter