SDR-Leeuwarden

TERUG HOME

cw (morse)
Morse is een methode om te communiceren met gebruik van streepjes en punten. De signalen worden uitgezonden met tussenpozen via de radio, de combinatie van puntjes en streepjes stellen letters en cijfers voor. Bijvoorbeeld twee streepjes — — is de letter M en een streepje met een punt en weer een streepje — · — is de letter K.

Morse code werd in 1835 ontwikkeld door Samuel Morse, het was bedoelt om te gebriuken in de telegrafie. Bij de telegraaf kon men alleen maar kiezen uit twee toestanden: sleutel naar beneden (= stroom) of sleutel niet bediend (= geen stroom) en tijdsduur (kort of lang). Telegrafie wordt beschouwd als een voorloper van de latere digitale communicatie. Morse code word meestal CW genoemd, CW staat voor continuous wave. Op schepen word morse niet meer gebruikt maar het morse seinen met lampen tussen twee schepen zie je nog wel eens.
Morsesignalen kunnen op verschillende manieren verzonden worden: als een audiosignaal, een vast radiosignaal dat aan en uit geschakeld wordt, of als een elektrische puls met een seinsleutel via een telegraafdraad, of als een mechanisch of zichtbaar signaal, zoals een seinlamp.
Het hele morse code alfabet vind je op http://nl.wikipedia.org/wiki/Morse. Morse heeft nog steeds een grote aanhang en het lijkt dat dit groeiende is. Onder andere bij de padvinderij word het de jeugd nog aangeleerd. 

Morse mag op de amateurbanden over de hele band gebruikt worden maar we vinden ze meestal op het onderste deel van een band. De frequentielijst staat onder aan de pagina. We kunnnen morse code decoderen met diverse programma's, ik noem er even drie:

1- FlDigi, 2- CwGet, 3- HamRadio

Op het filmpje boven aan de pagina ziet u CwGet, u kant dat KLIK HIER downloaden. HamRadio is het meest uitgebreid en ingewikkeld. CwGet en FlDigi zijn eenvoudig maar effectief en kunnen nog op een Windows-XP machine draaien. HamRadio heeft toch wel minimaal een Windows7 computer nodig. Installatie is eenvoudig, uitpakken en opstarten, kies onder "instellingen" de geluidskaart en u kunt aan de slag.

Hier frequenties die veel worden gebruikt.

0.13770 CW Europa QRSS centre of Activity
1.83600 CW Europa QRP centre of Activity
3.55500 CW Europa QRS (slow speed) centre of Activity
3.56000 CW Europa QRP centre of Activity
3.57000 CW Wereldwijd World Scout Frequencies, JOTA, CW
7.03000 CW Europa QRP centre of Activity
7.03000 CW Wereldwijd World Scout Frequencies, JOTA, CW
7.07000 CW Europa Digital Voice centre of Activity
10.11600 CW Europa QRP centre of Activity
14.05500 CW Europa QRS (slow speed) centre of Activity
14.06000 CW Europa QRP centre of Activity
14.06000 CW Wereldwijd World Scout Frequencies, JOTA, CW
14.13000 CW Europa Digital Voice centre of Activity
18.08000 CW Wereldwijd World Scout Frequencies, JOTA, CW
18.08600 Europa QRP centre of Activity
21.05500 Europa QRS centre of Activity
21.06000 Europa QRP centre of Activity
21.14000 Wereldwijd World Scout Frequencies, JOTA, CW
24.90600 Europa QRP centre of Activity
24.91000 Wereldwijd World Scout Frequencies, JOTA, CW
28.05500 Europa QRS (slow speed) centre of Activity
28.06000 Europa QRP centre of Activity
28.18000 Wereldwijd World Scout Frequencies, JOTA, CW
50.16000 Wereldwijd World Scout Frequencies, JOTA, CW
70.20000 Landelijk Oproepfrequentie CW/SSB
144.0500 Europa Oproepfrequentie CW